Agriline » 服务 » 农业分析农业机械维修衬里服务 » 土壤测试是否存在根肿病(Plasmodiophora bassicae)

土壤测试是否存在根肿病(Plasmodiophora bassicae)

PDF
土壤测试是否存在根肿病(Plasmodiophora bassicae)
1/1
PDF
联系卖方
类型 农业分析
位置 波兰
发布于 2024年2月9日
卖方库存 ID 955E-38194
详情:
波兰语
翻译为中文
Badanie dotyczy analizy patogenów w glebie, powodujących chorobę:

kiła kapusty (Phytophthora brassicae)

Choroba objawia się występowaniem na plantacji skupisk porażonych roślin. Patogen atakuje części podziemne, doprowadzając do zamierania włośników i powstawania narośli. Na nadziemnych częściach porażonych roślin skutkuje to zahamowaniem wzrostu, więdnięciem, chlorozą i ...
Badanie dotyczy analizy patogenów w glebie, powodujących chorobę:

kiła kapusty (Phytophthora brassicae)

Choroba objawia się występowaniem na plantacji skupisk porażonych roślin. Patogen atakuje części podziemne, doprowadzając do zamierania włośników i powstawania narośli. Na nadziemnych częściach porażonych roślin skutkuje to zahamowaniem wzrostu, więdnięciem, chlorozą i ich zamieraniem. Gdy zaatakowane są młode rośliny, narośle na korzeniu są kuliste, zaś na korzeniach starszych roślin - palczaste lub wrzecionowate. Początkowo narośle są jasnożółte, później ciemne i popękane. Przez pęknięcia wnikają do narośli bakterie i grzyby, powodując ich gnicie i rozpad. Z narośli do gleby wydostają się przetrwalniki patogenu, atakujące sąsiednie rośliny.
 
Instrukcja poboru prób gleby do badań na obecność nicieni wolnożyjących 
dwa rodzaje analiz wykonywanych w trakcie i poza okresem wegetacyjnym roślin: 
 Badanie gleby poza wegetacją roślin

Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:


próbka ogólna (uśredniona) powinna reprezentować obszar o jednolity pod względem rodzaju gleby, ukształtowania terenu, uprawianej rośliny i nawożenia,
powierzchnia terenu przypadająca na próbę ogólną powinna wynosić 1-2 ha,


W celu uzyskania próby ogólnej:


pobrać z każdego hektara 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych), które ma reprezentować próba ogólna o wadze około 1 kg. Z powierzchni powyżej 1 ha należy proporcjonalnie zwiększyć liczbę próbek pierwotnych.
pobierając próbki poruszamy się zygzakiem lub po przekątnej pola


Próbki pierwotne pobiera się laską glebową z wierzchniej warstwy gleby do 30 cm, kolejno wykonując czynności:


pionowo ustawić laskę do powierzchni gleby,
wcisnąć w glebę do oporu (na wysokość poprzeczki ograniczającej),
wykonać pełny obrót i wyjąć laskę,
zawartość wgłębienia (zasobnika) laski przenieść do odpowiedniego pojemnika,
po pobraniu próbek pojedynczych całość wymieszać i napełnić kartonik lub torebkę foliową.


Dopuszcza się również pobieranie próbek za pomocą szpadla. W takim przypadku należy odkroić szpadlem z głębokości do 30 cm pionowy płat gleby grubości 0,5 cm. Glebę z części środkowej szpadla wsypać do odpowiedniego pojemnika. Na próbę ogólną (uśrednioną) powinno składać się 15-20 próbek pierwotnych (pojedynczych). Całość wymieszać i wydzielić około 1 kg gleby do foliowej torebki.

 Badanie gleby w trakcie wegetacji roślin

Próbę ogólną sporządzić według wytycznych:


próby roślin wraz z bryłą korzeniową pobrać z miejsc gdzie obserwowane są place wykazujące anomalie (deformacje, karłowacenie, nekrozy, więdnięcie, zaburzenia kwitnienia),
do badania pobieramy rośliny z objawami chorobowymi ale żywe, nie nadają się rośliny całkowicie uschnięte,
próbę stanowią 3-5 roślin wykopanych z bryłą korzeniową wraz z drobnymi korzeniami (nie otrząsamy ziemi, ponieważ korzenie nie mogą obumrzeć w trakcie transportu),
rośliny do analizy muszą mieć zielone liście, posiadać pąki, stożki wzrostu oraz żywe korzenie,
w przypadku roślin zdrewniałych, nadziemną część przycinamy do wysokości 30-50 cm.

 
 Przygotowanie próby do wysyłki

Zaleca się aby próby roślin pakowane były w torebki foliowe. Na torebce umieszcza się następujące dane:


imię i nazwisko,
numer próby,
gatunek i odmianę rośliny,
nazwa miejsca lub numer działki z której pobrano próby,
datę pobrania próby.


Należy pobrać i wypełnić: Karta opisu próby - patogeny glebowe (zał. nr 2) zwracając uwagę na zgodność oznaczeń umieszczonych na opakowaniach z próbami. Prócz podania uprawy lub planowanej uprawy (gatunek rośliny) warto podać przedplon lub poprzednią uprawę. W przypadku roślin wieloletnich podać wiek plantacji.
Odpowiednio przygotowane próby wraz z wypełnioną kartą (zał. nr 2) należy dokładnie zapakować i dostarczyć do siedziby laboratorium Agro Smart Lab lub przesłać drogą pocztową na adres: Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza
Próby powinny być dostarczone w jak najkrótszym czasie od pobrania. Zalecamy wysyłkę na początku tygodnia w trybie przyspieszonym.

Czas realizacji
Wyniki analiz dostępne w ciągu 14 dni. 
marka: AGRO SMART LAB
显示更多
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
安全提示
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!

类似广告