Agriline » Finnblock Europa Oy Ltd
关于我们
地图
Finnblock Europa Oy Ltd
联系方式
库存内: 87 条广告
在 Agriline 注册 2
电话号码已检查
Markku Riitaoja
Markku Riitaoja
语言: 芬兰语, 英语
+358 2 55... 显示 +358 2 5571171
+358 40 54... 显示 +358 40 5415622
地址
芬兰, 38600, Lavia, Nahkurintie 4
卖方当地时间: 07:11 (EEST)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
广告 Finnblock Europa Oy Ltd
过滤器

搜索结果: 87 条广告

分类: 放置于
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€8,000 USD CNY ≈ US$7,798 ≈ ¥55,490
收割机头
1998 英里里程 功率
芬兰, Lavia
€255,000 USD CNY ≈ US$248,600 ≈ ¥1,769,000
收割机
2017 英里里程 6520 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
根据请求提供价格
收割机
2022 英里里程 2090 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
根据请求提供价格
收割机
2011 英里里程 23581 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
€34,000 USD CNY ≈ US$33,140 ≈ ¥235,900
收割机头
2013 英里里程 功率
芬兰, Lavia
€40,000 USD CNY ≈ US$38,990 ≈ ¥277,500
收割机头
2016 英里里程 功率
芬兰, Lavia
€34,000 USD CNY ≈ US$33,140 ≈ ¥235,900
收割机头
2010 英里里程 8000 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
收割机头 VALMET 360.1 RENOVATED 收割机头 VALMET 360.1 RENOVATED 收割机头 VALMET 360.1 RENOVATED
3
联系卖方
€21,000 USD CNY ≈ US$20,470 ≈ ¥145,700
收割机头
2004 英里里程 7100 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
€1,390 USD CNY ≈ US$1,355 ≈ ¥9,642
林业用轮胎
英里里程
芬兰, Lavia
€146,000 USD CNY ≈ US$142,300 ≈ ¥1,013,000
转运机
2017 英里里程 13610 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
根据请求提供价格
收割机
2007 英里里程 24000 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
€1,490 USD CNY ≈ US$1,452 ≈ ¥10,340
林业用轮胎
英里里程
芬兰, Lavia
€39,000 USD CNY ≈ US$38,020 ≈ ¥270,500
收割机
2003 英里里程 24000 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
根据请求提供价格
转运机
2010 英里里程 21800 摩托小时 功率
芬兰, Lavia
€310,000 USD CNY ≈ US$302,200 ≈ ¥2,150,000
收割机
2019 英里里程 6600 摩托小时 功率
芬兰, Lavia