Agriline » FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SYLWESTER GACKI
关于我们
地图

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SYLWESTER GACKI

联系方式
库存内: 5 条广告
在 Agriline 注册 4
电话号码已检查
Sylwester Gacki
Sylwester Gacki
语言: 波兰语, 德语
+48 661 92... 显示 +48 661 927 712
地址
波兰, 62-260, ŁUBOWO, LEŚNIEWO 28
卖方当地时间: 02:47 (CEST)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
验证码
广告 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SYLWESTER GACKI
过滤器

5 条广告: 搜索结果

分类: 放置于
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€3,992 PLN USD PLN 18,500 ≈ US$4,207
圆形捆打捆机
1995 英里里程 功率
波兰, ŁUBOWO
€18,700 USD CNY ≈ US$19,710 ≈ ¥144,000
牵引式喷雾器
英里里程 功率
波兰, ŁUBOWO
€7,100 USD CNY ≈ US$7,483 ≈ ¥54,660
牵引式肥料撒布机
载重能力 8000 千克 容积 8 立方米
1992 英里里程 功率
波兰, ŁUBOWO
€9,000 USD CNY ≈ US$9,485 ≈ ¥69,290
茬地中耕机
2000 英里里程 功率
波兰, ŁUBOWO
€23,700 USD CNY ≈ US$24,980 ≈ ¥182,500
气动精密条播机
2013 英里里程 598 摩托小时 功率
波兰, ŁUBOWO