Agriline » Interkommerz Sp.z.o.o.
4.3
17 条评价
-----: Google Maps
关于我们
地图
评价
17
Interkommerz Sp.z.o.o.
联系方式
库存内: 33 条广告
在 Agriline 注册 5
电话号码已检查
地址已完成检查
Zdzisław Kowalik
Zdzisław Kowalik
语言: 波兰语, 德语
+48 668 18... 显示 +48 668 185 059
+48 516 16... 显示 +48 516 164 262
地址
波兰, 66-100, Sulechow, ul. Zachodnia 2
卖方当地时间: 07:29 (CEST)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
广告 Interkommerz Sp.z.o.o.
过滤器

搜索结果: 33 条广告

分类: 放置于
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€47,150 PLN USD PLN 229,000 ≈ US$45,760
轮式拖拉机
2007 英里里程 8442 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€59,090 PLN USD PLN 287,000 ≈ US$57,350
绞接式卸货车
2005 英里里程 20583 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€17,090 PLN USD PLN 83,000 ≈ US$16,590
破碎装置
2006 英里里程 8070 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€17,810 PLN USD PLN 86,500 ≈ US$17,290
小型挖掘机
2019 英里里程 1251 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€16,880 PLN USD PLN 82,000 ≈ US$16,390
小型挖掘机
2018 英里里程 1327 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€8,215 PLN USD PLN 39,900 ≈ US$7,973
带防水布卡车
欧元 Euro 4
2005 英里里程 290498 千米 功率
波兰, Sulechow
€10,710 PLN USD PLN 52,000 ≈ US$10,390
组合式厢式车
载重能力 810 千克
2011 英里里程 205000 千米 功率
波兰, Sulechow
€164,500 PLN USD PLN 799,000 ≈ US$159,700
沥青铣刨机
2013 英里里程 9146 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€61,560 PLN USD PLN 299,000 ≈ US$59,750
轮式挖掘机
2014 英里里程 9324 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€22,030 PLN USD PLN 107,000 ≈ US$21,380
小型挖掘机
2016 英里里程 2426 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€14,390 PLN USD PLN 69,900 ≈ US$13,970
轮式装载机
1994 英里里程 6999 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€35,410 PLN USD PLN 172,000 ≈ US$34,370
轮式装载机
2011 英里里程 14775 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€75,150 PLN USD PLN 365,000 ≈ US$72,940
轮式挖掘机
2014 英里里程 7689 摩托小时 功率
波兰, Sulechow
€82,000 USD CNY ≈ US$79,590 ≈ ¥567,600
运动型多用途汽车 (SUV)
欧元 Euro 5
2015 英里里程 67510 千米 功率
波兰, Sulechow
€49,410 PLN USD PLN 240,000 ≈ US$47,960
履带式挖掘机
2009 英里里程 11453 摩托小时 功率
波兰, Sulechow