Agriline » F.H.U. Norden
5.0
13 条评价
-----: Google Maps
关于我们
地图
评价
13
F.H.U. Norden
联系方式
库存内: 20 条广告
在 Agriline 注册 3
电话号码已检查
Sławomir
Sławomir
语言: 波兰语, 俄语, 英语
+48 668 82... 显示 +48 668 829 534
地址
波兰, 43-100 T, Ekspozycja Maszyn, Tychy, ul Fabryczna 41
卖方当地时间: 19:32 (CEST)
发送消息
请检查号码:您必须指定国际格式的电话号码,而且指定国家代码。
captcha
广告 F.H.U. Norden
过滤器

搜索结果: 20 条广告

分类: 放置于
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
价格 英里里程 功率
放置于 放置于 价格从低到高排列 价格由高到低排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
€21,660 PLN USD PLN 105,000 ≈ US$21,110
轮式装载机
2011 英里里程 7834 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€20,630 PLN USD PLN 100,000 ≈ US$20,110
小型挖掘机
2019 英里里程 655 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€43,310 PLN USD PLN 210,000 ≈ US$42,220
挖掘装载机
2015 英里里程 4150 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€38,160 PLN USD PLN 185,000 ≈ US$37,200
轮式装载机
2015 英里里程 3227 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€17,120 PLN USD PLN 83,000 ≈ US$16,690
伸缩臂叉装机
2005 英里里程 6083 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€26,610 PLN USD PLN 129,000 ≈ US$25,940
轮式装载机
2014 英里里程 3764 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€33,000 PLN USD PLN 160,000 ≈ US$32,170
轮式装载机
2007 英里里程 8500 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€38,980 PLN USD PLN 189,000 ≈ US$38,000
轮式挖掘机
2013 英里里程 8701 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€24,540 PLN USD PLN 119,000 ≈ US$23,930
轮式挖掘机
2008 英里里程 功率
波兰, Bielsko- Biała
€27,840 PLN USD PLN 135,000 ≈ US$27,140
履带式挖掘机
2001 英里里程 功率
波兰, Bielsko- Biała
€28,670 PLN USD PLN 139,000 ≈ US$27,950
推土机
1993 英里里程 9502 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€27,230 PLN USD PLN 132,000 ≈ US$26,540
轮式挖掘机
2008 英里里程 9974 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€27,230 PLN USD PLN 132,000 ≈ US$26,540
伸缩臂叉装机
2015 英里里程 功率
波兰, Bielsko- Biała
€33,620 PLN USD PLN 163,000 ≈ US$32,770
挖掘装载机
2008 英里里程 10000 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała
€28,670 PLN USD PLN 139,000 ≈ US$27,950
履带式挖掘机
2007 英里里程 6784 摩托小时 功率
波兰, Bielsko- Biała